Vereniging

De Muurkrant

Ongecategoriseerd

Vereniging De Muurkrant in 2023

240 F 217932351 YI1ZZwkKMXlrCnEf2ziD3LYrufEb6dPU 687574986

 

De Muurkrant is een ANBI instelling!

logo ANBI 400x254 1762768676

Sinds juni 2022 is vereniging De Muurkrant aangemerkt als ANBI instelling. Hierdoor zijn donaties en giften aftrekbaar van de belasting. Dus….

Voor donaties en giften: bankrekening NL93ABNA011.04.68.597 ten name van Vereniging de Muurkrant

 

(niet) Speciaal voor de radiozendamateurs verzorgt de vereniging een (telex)bulletin, met daarin allerlei interessante nieuwtjes op onder andere radiozendamateurgebied, maar ook algemene media artikelen en artikelen over telecommunicatie staan in deze Muurkrant. Kortom, het bulletin is voor iedereen die geïnteresseerd is in media, telecommunicatie etc! 

En ook dit jaar zijn er (Telex) Muurkranten. Niek Hilbers, één van de redacteuren van de Muurkrant heeft sinds 2017 een lichamelijke beperking vanwege een vervelende ziekte. Namens het bestuur van vereniging de Muurkrant wensen wij hem beterschap en sterkte toe! Ondanks de beperkingen van Niek verschijnt er gelukkig nog steeds een maandelijkse Muurkrant nieuwsbrief!  Hier kun je je aanmelden voor deze maandelijkse nieuwsbrief.

Uiteraard zijn we ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel! Ook heeft de vaste crew van vereniging de Muurkrant op veel computerbeurzen gestaan met tweedehands spullen en ook om informatie te geven op computer- en radiogebied.
 

Daarnaast is vereniging de Muurkrant ook verantwoordelijk voor het radio station Hollands Palet. Informatie over dit radio station is de vinden op www.hollandspalet.nl  Dankzij de Logo Digital Radio cleansamenwerking met de Haagse Stadsomroep is radio Hollands Palet óók te horen op verschillende kabelnetten (via Den Haag Totaal).Sinds mei 2020 is Hollands Palet te horen op digitale radio (DAB+). Het uitzendgebied is Den Haag, Rijswijk en omliggende gemeenten. Als je in het ontvangstgebied bent zoek dan op 'Hollands Palet'. Eventueel moet je de DAB+ radio eerst laten scannen. 

 

Dankzij één van onze website bezoekers is ontdekt dat een andere website een volledige kopie van het bestand van Albert Veldhuis heeft gemaakt.
Hieronder staat de link (klik op het Monopoly logo) naar de website en het bestand van Ap Veldhuis:

index.html cmp monopoly110 bnr

 

GeldPixabayRechtenvrij 300x116

  Voor donaties en giften: bankrekening NL93ABNA011.04.68.597 ten name van Vereniging de Muurkrant.

De Muurkrant bestaat dit jaar 42 jaar! Op 22 maart 1981 werd vereniging de Muurkrant, na een bezoek aan de notaris, officieel opgericht. 

Geschiedenis van De Muurkrant

Een stukje geschiedenis, daar hou ik, Niek, PA0ONH, erg van.

Toen we, Wim, PA2WJZ, en ik in 1980 op 22 maart begonnen met het uitzenden van nummer nul van de telexbulletin de Muurkrant, wisten we niet hoe uitgebreid dit ging worden. Het bulletin werd, met de opvolgers daarna, op een echte telexmachine gemaakt. Dit ging op ponsbandjes naar Wim. Zijn vader keek de zaak op het Nederlands na, hij is neerlandicus, en na het overzetten op de uitzendband ging dit op de eerste zondag van de maand om 12.00 uur op de zender, 145,300 MHz. Daarna een reactieronde met phone. Toen de elektronische decoders kwamen werd er van het scherm meegelezen en Dick, PA0HLA, zond de screendump uit op ATV. Helaas is deze amateur na het bezoeken van een gezellige avond van de afdeling Den Haag van de Veron, de nacht daarop in zijn slaap overleden.


De maandelijkse uitzendingen werden later op de tweede zondag van de maand om 14.00 uur uitgezonden. Van 1981 af werd het uitgezonden bulletin op de databank van de Vereniging de Muurkrant gepubliceerd,muurkrant databank (viewdata) na de komst van Internet op muurkrant.nl. Dit alles in telexstijl, met hoofdletters dus. Het bulletin wordt intussen niet meer uitgezonden maar wordt wel op de bekende tijd geplaatst. De eerste verandering kwam met het plaatsen van foto's, tekeningen of prentjes. Het vrolijkte het geheel op.

 

HPbannerWebradio

 

 

 

Nieuws

Vroeger... 
 
th 904930854De historie van de ontwikkeling van de zendbuizen voor groot vermogen is een eervol hoofdstuk in de geschiedenis van de radio. Evenals met de ontvangbuizen het geval was, begon men met de glazenbuis. Mooi voetbalvormig en van voetbal afmeting met een duidelijk te onderscheiden gloeidraad, een rooster en een plaat. Het rooster was een ècht rooster, waardoor men fijn grind kon zeven en de plaat was een robuuster cilinder. Die plaat werd tijdens het bedrijf gematigd roodgloeiend door de onvermijdelijke omzetting van elektrische energie in warmte. Het verschijnsel moest worden geslikt, maar het beperkt uiteraard het vermogen van de lamp. een paar kilowatt en dan basta!  De uitdaging om tot groter vermogen te komen was groot. Een poging daartoe kon men wel wagen, als er maar een middel was om de verwerkte warmte door een koelproces af te voeren. maar hoe koelt men een glazen bol? Philips loste het probleem op door de plaat, nu natuurlijk anode genoemd, als een metalen slurf aan het glas te smelten, waarbij de ontwerpers natuurlijk de nodige nachten in hun bedden hebben gewoeld bij het overpeinzen van de metaalalliage die een gelijke uitzettingscoefficient had als het glas. Ze werd gevonden en de eerste 10 KW lamp, watergekoelde zendlamp geheten, werd ter beschikking gesteld van R.C.W. Baron van Boetselaer die er, op het terrein van NSF teal039al 3962810846 Hilversum, gebruik van maakte bij zijn lange-afstandsproeven op de korte golf. Dat de nieuwe buis het hem lapte bewees hij, die verbinding poogde te onderhouden met een schip van de Maatschappij 'Nederland' in de Middellandse zee, door in een nacht van 1927 uitstekend te worden ontvangen door Bandoeng in Nederlands Indie. De koeling geschiedde door water uit de waterleiding, dat natuulijk bij de aanraking van het metaal op de anode op hoogspanning kwam te leven. Deze werd in een hoeveelheid rubberslang afgetemperd tot de hoogte der aanraakbaar-heid. Toen de watergekoelde buis in de ruige praktijk kwam van het omroepbedrijf, moest er natuurlijk iets op gevonden worden, om een vroege grijsheid van de arbeids inspectie te voorkomen. Ook moesten er maatregelen getroffen worden om plotselinge storingen in de watertoevoer tijdig te ontdekken. Hiertoe werd een even eenvoudig, als vernuftig 'emmertjes-systeem' uitgevonden. Iedere buis had zijn eigen prive-emmertje dat door een gat in de bodem evenveel water verloor als er via de kraan van de waterleiding instroomde. Het emmertje werd op deze wijze steeds voor driekwart gevuld gehouden. Stokte de watertoevoer dan liep er natuurlijk meer uit dan erin kwam. Het gewichtsverlies van de hoeveelheid water stelde een schakelaar in werking die de zender uitzette. Simple comme bonjour! Nu lacht men erom, nu er met gedestilleerd water wordt gekoeld, dat in een gesloten circuit rondstroomt en telkens via een warmtewisselaar zijn overtollige warmte afstaat aan vrijstromend bronwater. 
Of: aan lucht! Maar wie nog niet sterk was, moest slim zijn...
 
Bron: bewerking uit Radio Bulletin Februari 1962
 
 
 De geschiedenis van Valdemar Poulsen

520px Ingeniør Valdemar Poulsen paa sin Station for traadløs Telegrafi 08Dit jaar is het 80 jaar geleden dat midden in de tweede wereldoorlog de uitvinder van de booglampzender stierf. Valdemar Poulsen overleed op 6 augustus 1942. Na zijn universitaire opleiding was hij aanvankelijk werkzaam bij de Kopenhaagse telefoonmaatschappij. Zijn specialiteit was de 'telegrafoon', een ingenieus apparaat voor opnamen en weergaven van telefoongesprekken via een elektromagnetisch systeem op een stalen draad. In 1900 werd hij hiervoor
onderscheiden met de Grand Prix de Paris. Poulsen had toen de telefoonmaatschappij van Kopenhagee inmiddels reeds verlaten, teneinde over meer vrijheid te beschikken om te experimenteren. In 1903 stond hij opnieuw in het middelpunt van de belangstelling met een nieuwe methode voor het overbrengen van ongedempte elektrische trillingen door middel van een booglamp, waarmee aanzienlijke afstanden konden worden overbrugd. Poulsen ontving als 5de de hoogste onderscheiding van Denemarken hiervoor, Te weten de medaille van verdienste. Deze was daarvoor alleen nog maar toe520px Poulsen Lichtbogen Sendergekend aanNnansen, Georg Brandes, Sven Hedin en Amundsen. De booglamp die Poulsen geconstrueerd had verschilde met de gewone booglamp in het feit dat deze brandde in een atmosfeer die waterstof in een sterk transversaal magnetisch veld bevatte. De Federal Telegraph Company, die zich in de Verenigde Staten gespecialiseerd had in de installatie van gewone booglampzenders, paste de installatie van het marine vonkstation in 1912 het systeem poulsen toe. Ze ontmoetten elkaar op hetzelfde project, het systeem van de Amerikaan Fessenden (roterende vonkenbrug) en de Deen Poulsen. De marine beproefde zelfs booglampen tot 500 KW! Groot nadeel hierbij was dat de booglamp onregelmatige elektrische trillingen, met 'bromtonen' als gevolg, uitzond. Verder was de hitte zo groot dat waterkoeling moest worden toegepast. Toch werden ondanks dit alles gedurende 1914-1918 een groot aantal slagschepen met booglampzenders uitgerust. Het schip dat president Wilson naar de vredesconferentie in europa bracht, de USS 'George Washington', werd hiervoor zelfs speciaal uitgerust, in de hoop dat de verbinding over zee gehandhaafd zou kunnen worden. Wat een triomf voor Poulsen toen het US -slagschip 'George Washing-ton', bij het binnenlopen van de haven van Brest, seinen met zijn booglamp uitzond en deze zonder moeite in de Verenigde Staten konden worden ontvangen. Het was een boodschap van maar liefst 600 woorden die zonder dat er ook maar één woord verloren ging perfect werd ontvangen. De 'alternator van Alexanderson' (hf-dynamozender) maakte een eind aan booglamp en vonkzenders. Elektronenbuizen verwezenlijkten daarop hetzelfde als de kostbare en massieve machinezenders. En daarna gebeurde eigenlijk exact hetzelfde met de transistors, welke detoch wel enigzins kwetsbare buizen grotendeels verving.
En over de chips zullen we het maar niet hebben, dat spreekt toch voor zich...?

Bewerking uit Radio Bulletin Februari 1962

 

  
Dement koppel gebruikt morse-kennis voor ontsnapping uit instelling

29354481 424745361306641 5486851420752516417 oEen dement echtpaar is uit een zwaar beveiligde instelling in Amerika weten te ontsnappen dankzij hun ervaring met morsecode, een oude communicatiemethode met korte en lange piepjes (dit laatste ter duiding voor de nieuwe lichting amateurs die alleen nog FT8 kennen).
Dat blijkt uit documenten van het Tennessee Department of Health die door journalisten van de regionale krant The Tennessean werden opgevraagd en zijn gepubliceerd.
Het ouder echtpaar gebruikte kennis over morse vanuit het leger om de code van een elektronische deurvergrendeling langdurig te beluisteren, te ontcijferen en te onthouden.
Steeds als er werknemers van de ’secure memory unit’ voorbijkwamen, luisterden ze naar de piepjes van de toegang.
Zo konden ze een patroon herkennen.
De vrouw lijdt aan de ziekte van Alzheimer.
De man heeft ook last van dementie, maar bij hem is geen Alzheimer vastgesteld.

Het stel ontsnapte op 2 maart in het plaatsje Lebanon, in de Amerikaanse staat Tennessee.
Na ongeveer een half uur werden ze op straat gezien door een voorbijganger, enkele straten verderop, en was het feest voorbij.
Eenmaal terug wilde de directie weten hoe de twee konden ontsnappen.
De man zei dat hij ’vroeger heeft gewerkt met morse in het leger’.
Door die ervaring kon hij in de verschillende tonen van piepjes een vermoedelijke code ontwaren.
Voor de instelling had de ontsnapping gevolgen.
De zaak kwam voor het Board for Licensing Health Care.
Dat legde een boete op van 2.000 euro.
 
Het begeleid wonenproject, waarvan de beveiligde instelling onderdeel uitmaakt, belooft verder dat het bewoners beter in de gaten zal houden. Ook komt er frequenter ’wandeltijd buiten het complex met een medewerker’ voor de betreffende morse-man.
De instelling heeft bovendien alle codes van de deuren vervangen.
„De veiligheid van onze bewoners is onze hoogste prioriteit.
We zijn dankbaar dat beide bewoners veilig terug zijn gekeerd”, laat de instelling Elmcroft weten".

 

 

Advertentie

Telex Bulletins


Klik op het bestand om de pdf te downloaden.

Klik onderaan op 'Next' voor de volgende pagina (indien beschikbaar).

Let op: Gebruik niet de 'terug' knop van uw browser maar klik op de map (hier vlak onder) waar u naar toe wilt.


 SponsorKliks, gratis sponsoren!

Colofon

Vereniging de Muurkrant is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 40410994

 

Contactgegevens

Website: www.muurkrant.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 070 - 212 41 52

 

 Bankrekening : NL93 ABNA 0110 4685 97 ten name van De Muurkrant

 

ANBI goedgekeurddoel
 

ANBI informatie

Vereniging de Muurkrant is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 40410994

 

RSIN nummer : 816571053

 

Contactgegevens: 

Website: www.muurkrant.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 070 - 212 41 52

 

Doelstelling: 

Door het op non-commerciële basis uitzenden van radioprogramma’s met in hoofdzaak culturele muziek van Nederlandse bodem alsmede informatieve programma’s van niet politieke aard via het radiostation “Hollands Palet” dat voor eenieder gratis te beluisteren is via radio, TV en internet alsmede andere in de toekomst beschikbare media.
De Muurkrant stelt haar zendtijd zoals genoemd onder a. kosteloos ter beschikking, mits passend in bovengenoemde doelgroepen aan ideële, niet commerciële organisaties.
Een zo vrij en ruim mogelijk periodiek uit te geven op het gebied van de media, ruimtevaart
en zendamateurisme. Hiertoe worden aangewend: het uitbrengen van en nieuwsbrief, bestand
op viewdata, telexeditie welke wordt uitgezonden op diverse wettelijk toegestane amateur-radiofrequenties en alle in de toekomst wettelijk nog toe te laten mogelijkheden. 
 De Muurkrant stelt haar kennis op het gebied van automatisering, internet, smartphonegebruik , gebruik van app’s belangeloos beschikbaar aan specifieke doelgroepen waaronder senioren in het bijzonder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling bestuur: 

 

Voorzitter:  W.J. Zonneveld 

Secretaris:  G.A. Kruger

Penningmeester: C.A Rooke

Algemeen bestuurslid: O.N. Hilbers

 

De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

Aan de bestuurders kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend.

De door bestuurders gemaakte onkosten worden vergoed. 

 

Beleidsplan:

 pdfdbutton

Balans, jaarrekening en begroting (voor 2023) Vereniging De Muurkrant_2022:

pdfdbutton

 

 

mk banner02 728 

 

 

 

 

 

De Telex

telex T100Telex (communicatie) Historisch telexapparaat.


Telex (of verreschrift; Engelse afkorting van Teleprinter exchange) is een manier om op elektrische wijze brieven te versturen of schriftelijk te communiceren.

De telex ontstond in de jaren twintig en is eigenlijk zelfs het eerste medium dat het moderne "chatten" toeliet: een interactieve manier om teksten af te drukken op een typemachine op afstand, in het Engels doorgaans teleprinter genoemd. De al sinds 1867 bestaande stock ticker kon alleen beurskoersen en dergelijke ontvangen, en afdrukken op een strook papier. Dit was echter uitsluitend eenrichtingsverkeer.
downloadrolDe telex is een digitale communicatiewijze die gebaseerd is op de Baudotcode, genoemd naar Emile Baudot. Op deze code bestaan vele varianten, waarvan de Murraycode de bekendste is. De originele Baudotcode was geoptimaliseerd op het coderen met behulp van een toetsenbord: de meest gebruikte letters vergden de gemakkelijkste vingerbewegingen. De Murraycode is geoptimaliseerd naar de bandbreedte van een telexverbinding: de meest gebruikte letters veroorzaken de laagste frequentiecomponenten in het signaal op de lijn.

De Baudotcode bestaat uit 5 bits en telt dus 32 verschillende combinaties. Om de 26 letters uit het alfabet en de 10 cijfers af te drukken heeft men dus een probleem, dat opgelost werd door middel van de "letter shift"-functie, die we vandaag nog altijd kennen op een computer. Deze functie liet letterlijk op afstand de wagen van de verreschrijver optillen, zodat andere en meer karakters (ook leestekens) konden worden afgedrukt en ook hoofdletters konden worden geschreven.

Andere functies die we nog steeds in de computerwereld kennen zijn de "carriage return" en de "line feed". Deze commando's gaven respectievelijk het bevel aan de verreschrijver om de wagen terug te voeren naar het begin van de regel, om bijgevolg opnieuw aan de kantlijn te schrijven en om de papierrol naar boven te bewegen om een nieuwe regel te beginnen. Deze functies hebben nog steeds een eigen ASCII-code.

downloadHet grote nadeel van de telex is dat deze een eigen netwerk van centrales en kabels nodig heeft. Het kiezen gebeurde via de cijfers op het toetsenbord (onder meer in Nederland) of via een losse draaischijf. Ruis en dergelijke waren minder hinderlijk dan bij telefoonverbindingen, en ten opzichte van telefonie was al eerder volautomatisch internationaal verkeer mogelijk.
Telex heeft een rijke geschiedenis en lag mede aan de basis van de economische internationalisering van de laatste decennia. Vanaf de jaren tachtig heeft de telex een enorme concurrentie gekregen van de telefax, die inmiddels ook al achterhaald is door de sterke opkomst van e-mail. Veel bedrijven en organisaties hebben nog wel een telefax, naast vele andere communicatiemiddelen. Wetgeving met betrekking tot de geldigheid van documenten speelt hierin onder andere een rol. Telex hield nog enige tijd stand tegen de fax, omdat hiermee verstuurde berichten rechtsgeldig waren en de met fax verstuurde berichten toen nog niet. Toen de rechter faxberichten erkende als rechtsgeldig werd de telex definitief overbodig.
In Nederland werd de telex in 1933 geïntroduceerd. Op 9 februari 2007 is KPN na 74 jaar gestopt met het telexverkeer. Er waren toen nog ongeveer 200 gebruikers. De telex wordt echter tot op heden nog steeds gebruikt in de luchtvaart en maritieme industrie. 

Telex Bulletin

Er zijn weer (Telex) Muurkranten! Niek Hilbers, één van de redacteuren van de Muurkrant heeft sinds 2017 een lichamelijke beperking vanwege een vervelende ziekte. Namens het bestuur van vereniging de Muurkrant wensen wij hem beterschap en sterkte toe! Ondanks de beperkingen van Niek zullen we proberen om maandelijks een nieuw Telex bulletin te laten verschijnen!

Onder andere voor de radiozendamateurs verzorgt de vereniging (alweer 41 jaar lang!) maandelijks een telexbulletin, met daarin allerlei interessante nieuwtjes op media een zendamateurgebied.
Het telexbulletin verschijnt rond het einde van de maand en wordt verzonden via e-mail naar de telexabonnees. Vervolgens wordt in de loop van de maand het bulletin op de website geplaatst. De meeste telexbulletins zijn ook in pdf-formaat te downloaden.

Het is natuurlijk mogelijk om uzelf aan te melden voor directe maandelijkse toezending van het telexbulletin via e-mail. Dit kost u helemaal niets !

Hier kun je je aanmelden voor de mailing lijst. Je krijgt dan elke maand de laatste Telex muurkrant (nieuwsbrief) in je mailbox.